Logo der Stadt Bautzen
Die historische Innenstadt aus der Luft gesehen

Politiske zjednoćenstwa

DOMOWINA Zwjazk Łužiskich Serbow
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
Telefon 0 35 91 / 55 01 00
Internet www.domowina.de

Regionalny běrow Budyšin
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
Telefon 0 35 91 / 55 02 11
Załožena 1912 we Wojerecach jako třěšny zwjazk serbskich towarstwow sćěhowaše Domowina zaměr, wotwobarać so přiwótřace potłóčowanje Serbow w kejžorskej Němskej, so zasadźeć za demokratiske narodne prawa a pěstować serbsku kulturu. Po druhej swětowej wójnje měješe wona, jako jenička politiska masowa organizacija Serbow w NDR, hač do 15 000 sobustawow. Wot 1991 z nowym statutom jako zapisane towarstwo je wona zaso njewotwisny třěšny zwjazk serbskich zjednoćenstwow a towarstwow.

Załožba za serbski lud
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
Telefon 0 35 91 / 55 03 06
Internet www.sorben-wenden.de
Wot Zwjazka, Swobodneho stata Sakska a Kraja Braniborska 1991 wutworjena a financowana institucija, zdoby sej 1998 status prawokmaneje załožby. Jeje zaměr je pěstowanje a spěchowanje serbskeje rěče a kultury jako wuraz identity serbskeho ludu.
Startowa strona | Sitemap Impresum Datowy škit | Tekstowa wersija Započatk strony

Straßenleben