Logo der Stadt Bautzen
aerial view of the historic city centre

Lužičtí Srbové

V Budyšíně nežijí pouze Němci, nýbrž také lužičtí Srbové, příslušníci nejmenšího slovanského lidu. Před více než 1000 lety osídlili slovanské kmeny velké části středního a severního Německa.

Sorbische KommunionDnes je v Lužici přibližně 60 000 lužických Srbů, kteří nemají žádnou jinou „mateřskou“ zemi než Německo.
Lužickosrbská řeč náleží k západoslovanským řečem. Přičemž má kolem Budyšína mluvená „hornosrbština“ silnou podobnost s češtinou a ta, kolem Cottbusu mluvená, „dolnolužičtina“ má sklon spíše k polštině.

Jako rok založení Budissins nebo Budyšína platí rok 1002, když byl hlavní hrad slovanských Milzenerů poprvé průkazně zmíněn v dokumentech. Což znamená, že již tisíc let zde žijí lužičtí Srbové a Němci společně.
Budyšín byl a je politickým a duchovně- kulturním centrem lužických Srbů. Zde najdete, nejdůležitější kulturní a politická zařízení lužických Srbů, zde se nacházejí školy a jedna mateřská škola, kde je možné se učit a mluvit lužickosrbsky. Přibližně 5 – 10 % obyvatel města jsou ještě dnes lužickosrbské národnosti. Město se hlásí ke své německosrbské kultuře a historii a ukazuje to především dvojjazyčnými označeními všech ulic a náměstí, stejně jako veřejných zařízení. Základní stanovy města hodnotí vzájemné soužití lužických Srbů a Němců jako obohacení. Rada města z tohoto důvodu schválila zvláštní ustanovení pro podporu lužickosrbské řeči a kultury a zvolila pracovní skupinu, která se zabývá lužickosrbskými záležitostmi.

Vzdělání

Mateřská škola / Pěstowarnja "Jan Radyserb-Wjela"
Friedrich-Engels-Platz 8
02625 Bautzen
telefon +49 35 91 / 4 70 92
E-Mail info@csb-miltitz.de
Internet

www.csb-miltitz.de/kitas/kita_2

Lužickosrbská mateřská škola, ve které je srbština jako hovorový jazyk středem pozornosti. Německé děti mají možnost se lužickosrbský jazyk naučit (skupinka „Witaj“).

Lužickosrbská základní a střední škola / Serbska zakładna a srjedźna šula
Friedrich-List-Straße 8
02625 Bautzen
telefon +49 35 91 / 52 73 60 nebo
+49 35 91 / 52 73 50 
fax +49 35 91 / 52 73 28
Škola pro lužiskosrbské děti a pro ty německé děti, které mají zájem se srbštinu učit.

Lužickosrbské gymnázium / Serbski gymnazij
Friedrich-List-Straße 8
02625 Bautzen
telefon +49 35 91 / 52 73-0
fax +49 35 91 / 52 73 28
Vzdělávcí zařízení, které připravuje lužickosrbské a německé děti na maturitu, výuka lužickosrbštiny a nabídka výuky dalších slovanských jazyků.

Lužickosrbská odborná škola sociální pedagogiky / Serbska fachowa šula za socialnu pedagogiku
Schilleranlagen 1
02625 Bautzen
telefon +49 35 91 / 4 10 82
fax +49 35 91 / 46 05 26
E-Mail post@bszbautzen.de
Internet www.bsztechnikbautzen.de
Částí Hospodřského profesního školícího centra, vyškoluje vychovatelky a vychovatele.

Lužickosrbský institut / Serbski institut
Bahnhofstraße 6
02625 Bautzen
telefon +49 35 91 / 49 72 0
telefax +49 35 91 / 49 72 14
E-Mail si@serbski-institut.de
Internet www.serbski-institut.de
Otevírací doba
Pondělí až pátek 7.30 - 15.45 hod.
čtvrtek 7.30 - 18.00 hod.

Lužickosrbský institut / Serbski institut Budyšín zkoumá řeč, historii a kulturu lužických Srbů (Wenden) v Horní a Dolní Lužici v minulosti a současnosti. Sbírá a archivuje pro tyto účely důležité materiály, připravuje je pro prozkoumání a zpřístupňuje je také pro veřejnost. Mimoto se zaměřuje interdisciplinární výzkumy institutu na aktuální situaci, specifikaci a srovnávání malých jazyků a kultur v Evropě. Pracovníci působí cíleně na kulturní a jazykovou praxi lužických Srbů Horní a Dolní Lužici.

Lužickosrbský institut / Serbski institut se sídlem v Budyšíně a externím pracoviště v Cottbusu byl založen 1. ledna 1992 svobodným státem Sasko společně s zemí Braniborsko jako soukromě právní organizace jako registrovaný spolek. Svou tradici jako mimouniverzitní výzkumné zařízení má ve v roce 1951 vzniklém a 1952 až 1991 Německé akadeii věd v Berlíně náležícím (od roku 1972: Akademie věd Německé demokratické repuliky) Institutu pro zkoumání lužickosrbského lidu / Institut za serbski ludospyt. Budyšínský institut spolupracuje s jinými vědeckými institucemi jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Přebírá dokonce učební závazky na univerzitách a vysokých školách. Každé dva roky je pořadatelem letního kurzu lužickosrbského jazyka a kultury.

Služby pro veřejnost, které institut nabízí sou Lužickosrbská centrální knihovna a Lužickosrbský kulturní archiv.
Hlavní strana | Mapa stránek Impressum Ochrana dat | Textová verze Začátek strany

Straßenleben