Logo der Stadt Bautzen
Die historische Innenstadt aus der Luft gesehen

Wikowanje a gastronomija

Serbska kniharnja
Sukelnska hasa 27
02625 Budyšin
Telefon 0 35 91 / 4 22 32
Kniharnja poskićuje wšu serbskorěčnu literaturu kaž tež literaturu wo Serbach w němskej rěči, wona wobsedźi specielny antikwariat.

Hosćenc „Wjelbik“
Žitna hasa 7
02625 Budyšin
Telefon 0 35 91 / 4 20 60
E-Mail

info@wjelbik.de

Internet

www.wjelbik.de

Wotewrjenske časy
wšědnje wot 11.00 hodź.
Rumnosć z něhdźe 600 lět starym wjelbom słužeše něhdy piwowemu dworej jako składźišćo. Jědźna karta preferuje serbsku a łužisku kuchnju. Kwasy, swójbne swjedźenje, přijeća a zarjadowanja hač do 100 wosobow su móžne.

Startowa strona | Sitemap Impresum Datowy škit | Tekstowa wersija Započatk strony

Straßenleben