Logo der Stadt Bautzen
aerial view of the historic city centre

Media masowego przekazu

Gazety i czasopisma

Wydawnictwo Domowina wydaje wszystkie serbołużyckie gazety i czasopisma. Należą do nich górnołużycki dziennik "Serbske Nowiny", dolnołużycki tygodnik "Nowy Casnik", miesięcznik kulturalny "Rozhlad", co miesiąc ukazujące się opismo dziecięce "Płomjo", pedagogiczne pismo "Serbska šula", pisma "Katolski Posoł" dla katolików i „Pomhaj Bóh" dla ewangelików. W wydawnictwie Domowina ukazuje się też fachowe pismo sorabistyczne "Lětopis".

Wydawnictwo Domowina / Ludowe nakładnistwo Domowina
Tuchmacherstraße 27
02625 Bautzen
Telefon +49 35 91 / 57 70
Rozwija, wydaje i rozpowszechnia serbołużyckie dobra piśmiennicze, np. współczesną beletrystykę serbołużycką i literaturę dla dzieci, dzieła dziedzictwa kulturowego, literaturę naukową i popularnonaukową o Serbołużyczanach, podręczniki szkolne i pedagogiczne.

MDR - Radio MDR – Rozgłośnia / Serbski rozhłós
Postplatz 2
02625 Bautzen
Telefon +49 35 91 / 4 30 66
Studio Bautzen nadaje codziennie od godz. 5 do 8 w języku górnołużyckim, a od godz 12 do 13 w dolnołużyckim programy przejęte z nadajnika Cottbus. W niedziele i święta w godzinach od 11 do 14 nadawany jest program mówiony w połowie po górno- i w połowie po dolnołużycku.

Łużycka Drukarnia i Wydawnictwo / Serbska ćišćernja
Töpferstraße 35
02625 Bautzen
Telefon +49 35 91 / 3 73 70
Zakład specjalizujący się w produkcji wyrobów drukarskich.

Studio filmowe / Serbska filmowa skupina
Postplatz 2
02625 Bautzen
Telefon +49 35 91 / 4 45 79
Studio nakręca przede wszystkim filmy dokumentalne i krótkometrażowe o dzisiejszym życiu Serbołużyczan, o znaczących osobistościach i ważniejszcyh wydarzenaich życia kulturalnego. Ponadto powstaje tu dla ORB - Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg comiesięczny magazyn Łužica".
Strona startowa | mapa strony impressum Ochrona danych | Wersja tekstowa Początek strony

Straßenleben